B.I.O.D.

Beter is ons devies

Beste BIOD-bezitter(s) en liefhebbers,

 

Corona heeft ons nog steeds in de greep maar er is op dit moment wel weer enig positief vooruitzicht. Hopelijk is iedereen gezond gebleven. Hoe de situatie in september zal zijn blijft echter onvoorspelbaar, maar wij hebben goede hoop op beter. Als het verder verloopt zoals nu, zullen we weer samen kunnen komen tijdens het

BIOD-weekend. Wij zijn er klaar voor met ons vernieuwde team organisatoren.

 

Inmiddels zijn er wel wat dingen veranderd (op de site is e.e.a terug te lezen):

- De vernieuwde website is in de lucht: www.biodweekend.nl. Kijk hier vooral op voor alle informatie, want hij ziet er dankzij onze Frans, zeer gelikt uit.

- Er is een nieuw email adres voor het secretariaat: biodjeni@gmail.com

- Voortaan gaat alles via de mail en de site, brieven worden niet meer verstuurd.

- De gezamenlijke maaltijd op zaterdag is komen te vervallen. Er zijn genoeg      alternatieven, afhankelijk van het weer en de faciliteiten die de camping biedt.

 

Het weekend vindt plaats op 10, 11, 12 september op camping “Molenhof” te Weerselo.

Aanmelden doet u door het inschrijfformulier in te vullen op de site voor 1 augustus.

• Een aanmelding is pas geldend na betaling.

• Er kan worden gekampeerd op onze BIOD velden B en C. Eerder komen en langer blijven is mogelijk. Vermeld bij het bespreken met de camping vooral dat het om het BIOD-weekend gaat.

• De bekende bijeenkomsten op de vrijdagavond, de napraat c.q. afsluitkoffie op zondag gaan wel door. Ook het zingen van het Twents volkslied onder leiding van dirigent Martin Eijsinga.

• De organisatie int gelden van jullie die betrekking hebben op het weekend en niet voor de dagen dat jullie langer verblijven.

• Tijdig reserveren geeft meer kans op een gewenste plek op ons veld. Zie de website van de camping en/of bel tel.nr. 0541-661165

• Het campingtarief voor de periode voor en na het weekend is € 19,40 per nacht voor 2 personen all-in. Wie alleen komt krijgt een korting van € 5,70 per nacht.

• Honden zijn op de camping welkom en gratis.

• Wellicht zijn er liefhebbers waar we geen email adres van hebben. Verwijs deze mensen naar onze site als u ze tegen komt. Alle documenten zijn daar te vinden.

 

De organisatie hoopt dat we wederom met velen kunnen gaan genieten van een mooie kampeerperiode, in goede gezondheid, tijdens ons alom gewaardeerde BIOD-weekend.

 

De organisatoren in alfabetische volgorde:  Jan en Sjannie Arts

Frans Egberink en Evelien Limbeek

Jan en Irene van Raak

 

Tot ziens in september 2021 in het mooie Weerselo.

 

Als u niet meer wilt/kunt deelnemen aan de door ons te organiseren weekends kunt u dit per e-mail aan ons laten weten

 

Voor meer info over BIOD zelf, zie de liefhebbers website: www.biod.nl

INFO

Beste Biodters,

 

Na een geslaagd weekend op camping De Oude Molen in Groesbeek, hebben we inmiddels zo goed als het gaat, onze dagelijkse gang van zaken weer opgepakt. Corona heeft momenteel nog een stevige vinger in de pap, maar we konden gelukkig op aanwijzingen van Hans, toch nog samen komen op gepaste afstand. We hebben een paar prachtige dagen achter de rug, met mooi weer en een mooie opkomst wat het aantal equipes betreft. Zoals de meeste mensen wel weten, zijn er een paar wijzigingen geweest in de organisatie, welke in de loop van het Biod-weekend bekend zijn gemaakt.

Deze wijziging bestaan uit het stoppen in het organiseren van de weekenden door Ab en Eemke van Krimpen, Jan en Dorry van Minderhout en Hans en Jacqueline Key.

Na jaren van inzet, het zoeken van geschikte campings, het regelen van de uitnodigingen, het afspreken van accommodaties voor koffie en eten, het maken van kaartjes voor de deelnemers en het ter plekke beoordelen van dit alles, hebben ze te kennen gegeven het stokje over te willen dragen aan een nieuwe organisatie. Jan en Irene van Raak blijven als ruggengraat nog in de organisatie, om samen met de nieuwe organisatoren weer een doorstart te maken voor de komende jaren. De nieuwe mensen hiervoor zijn in de Biod-equipes gezocht en gevonden en bestaan uit Jan en Sjeanny Arts en Evelien en Frans “Egbeek”. 

Vers bloed geeft ook nieuwe ideeën en daar willen we jullie graag over informeren. 

Wat blijft zoals het was: 

Het nieuwe team zoekt de camping uit en maakt afspraken met de camping over prijzen en dergelijke. Ideeën uit de equipes zijn natuurlijk van harte welkom en zullen zeker in de overwegingen mee worden genomen.

De nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag wordt door de organisatie geregeld en afgerekend. Alle verblijf voor en na dit weekend zal men zelf moeten regelen met de camping. We gaan wel kijken of we een gereduceerd tarief voor de dagen voor en na het weekend kunnen afspreken. Een en ander zult u weer terug vinden in de uitnodiging.

Verder gaan we proberen om het gezamenlijk koffiedrinken op vrijdagavond voor het weekend en op zondagmorgen te regelen. 

Voor het organiseren van dit weekend vragen we € 15.- p.p., voor administratie, vervoer, website en consumpties.

Wat gaat er wel veranderen: 

De gezamenlijke maaltijd op zaterdagavond komt te vervallen. Dit vanwege het zeer lastig faciliteren van dit evenement en soms kleine voorvallen tijdens en na deze maaltijden.

Er wordt geen bevestiging van deelname per post aan de deelnemers verstuurd. Als de deelnamekosten zijn bijgeschreven op de rekening van het Biod-weekend, geld dat als bevestiging.

We promoten het gezamenlijk barbecueën, pannenkoeken bakken en dergelijke, tijdens, voor en na het weekend. Dit het liefst in overleg met de organisatie, zodat dit een gezamenlijke happening wordt op een centrale plaats.

Verder gaan we kijken of we iets kunnen organiseren in een soort Biod-hangplek, waar op elk normaal moment van de dag, men kan samendrommen, om het er samen nog eens over te hebben, onder eventueel genot van eigen koffie en/of andere versnapering.

 

Kascommissie: voor de kascommissie zijn we nog op zoek naar 2 vrijwilligers voor het komende jaar. Aanmelden kan via het contactformulier of telefonisch. 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

Jan en Irene :             secretariaat en penningmeesterschap.

Jan en Sjeanny :         financiën en publiciteit.

Evelien en Frans :      website en beheer Biod-app.   

Verder staan we zeker open voor spontane acties zoals: het zingen van het Twentsche volkslied, opvoeren van een act, jongleren met Jeu de boules ballen, enz. 

Ook eventuele aanvullingen en/of aanwijzingen voor de webpagina zijn van harte welkom.

Verdere info volgt als er weer wat te melden valt over het weekend en de locatie.

  

Groet: J & I, J & S en E & F.