B.I.O.D.

Beter is ons devies


Als u niet meer wilt/kunt deelnemen aan de door ons te organiseren weekends kunt u dit per e-mail aan ons laten weten

 

Zoals misschien al wel bekend is, zijn Jan en Irene van Raak m.i.v. 1 maart gestopt als penningmeester en ledenadministratie  van het Biod-weekend. Zij hebben de voorkeur gegeven om met de camper op vakantie te gaan en hebben inmiddels de Biod verkocht,

Wij willen ze hartelijk danken voor hun inzet en moeite, om van elk Biod-weekend een geslaagd evenement te maken met de nodige speeches en grollen. Ze kunnen namens alle leden een bedankje tegemoet zien en we hopen dat ze nog veel plezier beleven op hun camper reizen.

Inmiddels hebben we ook al weer een nieuwe invulling gevonden voor het penningmeesterschap in personen van Maria en Toon van de Gevel. Zij waren vorig jaar aanwezig op het gemeenschapsveld met een oude rode Volvo en een Biod Expert. Maria heeft zich nog bewezen als volleerd danseres tijdens de speech op zondagmorgen van Jan van Raak. We denken met deze mensen weer een goede invulling aan het penningmeesterschap te kunnen geven voor de komende jaren en wensen ze daar veel succes mee.


 

Kascommissie: voor de kascommissie zijn we nog op zoek naar 1 vrijwilliger voor het komende jaar. Aanmelden kan via het contactformulier of telefonisch. 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

Maria en Toon :          penningmeesterschap.

Jan en Sjeanny :         financiën en publiciteit.

Evelien en Frans :      ledenadministratie, website en beheer Biod-app.   

Verder staan we zeker open voor spontane acties zoals: het zingen van het opvoeren van een ludieke act, jongleren met Jeu de boules ballen, enz. 

Ook eventuele aanvullingen en/of aanwijzingen voor de webpagina zijn van harte welkom.

Verdere info volgt als er weer wat te melden valt over het weekend en de locatie.

  

Groet: M & T, J & S en E & F.